Stone for Meditation

Karl Prantl

Pöttsching 1923 - 2010 Pöttsching

Stone for Meditation

Norwegian Labrador

H 10 cm, W 195 cm, D 122 cm