Der Händler

Lotte Berger

Wien 1938

Der Händler

Aquarell auf Papier

300 x 255 mm (Blattmaß)

Rechts unten signiert: Berger

Ausstellungen:

Ausstellung: KLEINE Galerie, Wien 1080, Lotte Berger-Maringer, Aquarelle 1976