Aufgeschreckt

Lotte Berger

Wien 1938

Aufgeschreckt

Aquarell auf Papier

420 x 480 mm (Blattmaß)

Rechts unten signiert: Berger

Ausstellungen:

Ausstellung: KLEINE GALERIE, Wien 1080, Lotte Berger-Maringer, Aquarelle 1976, Nr. 11
GALERIE PRISMA, Wien 1010, 1978