Eighteen Liqueur Glasses

Otto Wagner zugeschrieben

Wien 1841 - 1918 Wien

Eighteen Liqueur Glasses

Manufactured by August Filzamer, Vienna

Colourless glass, aluminium stand and steel

H 11 cm, D 5 cm

Marking on 15 glasses: GESETZ. GESCH. FILZAMER WIEN
Marking on 2 glasses: ERSTE INTERNATIONALE JAGD-AUSSTELLUNG WIEN 1910 AUGUST FILZAMER WIEN X
1 Glass unmarked