Stone for Meditation

Karl Prantl

Pöttsching 1923 - 2010 Pöttsching

Stone for Meditation

White Marble

H 55 cm, W 23 cm, D 10 cm