Stone for Meditation

Karl Prantl

Pöttsching 1923 - 2010 Pöttsching

Stone for Meditation

Russian Granite

H 15 cm, W 19 cm, D 19 cm