Stone for Meditation

Karl Prantl

Pöttsching 1923 - 2010 Pöttsching

Stone for Meditation

Gummerner Marble

H 12.5 cm, W 37 cm, D 37 cm